ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಾಟ್ನಗರ್

14.00

Book Description

ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಬಹು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈeನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಕವಿಯೂ ಹೌದು. ಅವರ ಸರಳತೆ, ಸೌಜನ್ಯ, ವಿನಯ, ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮೆರಗು ಕೊಟ್ಟವು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಾಟ್ನಗರ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *