ನೋಡುವ ಬೀಡುಗಳು

65.00

Book Description

‘ನೋಡುವ ಬೀಡುಗಳು’ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಇಪತ್ತೆಂಟು ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೈಪಿಡಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಗಮ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೇಖನಿಯ ಬರಹವಿಲ್ಲ. ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡು ಅರಿತವರದ್ದೇ ಕೈಚಳಕವಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯರೇ ತಮ್ಮ ಊರುಕೇರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಓದುಗರು ಎಡಹುವುದಿಲ್ಲ, ದಾರಿಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ.

 

ಒಂದೊಂದು ‘ಬೀಡಿನ’ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ರಚಿಸುವಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತಹ ಹಿತಮಿತ ಪರಿಚಯದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

Additional information

Published Date

Language

Author Name

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ನೋಡುವ ಬೀಡುಗಳು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.