ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಸೂತ್ರಾವಳಿ

75.00

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ – ಕೆ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಯ್ಯರ್
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ – ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ

 

Book Description

ಕೆ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಚಿಂತನಶೀಲರು. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುವ್ಯವಸ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು. ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನಪಥವನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧ ’The Enrichment of Life’ ದ ಅನುವಾದ ’ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಸೂತ್ರಾವಳಿ’.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಸೂತ್ರಾವಳಿ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.