ನಾಳಿನ ನಾಡಶಿಲ್ಪಿಗೆ

60.00

Book Description

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು  ಎಲ್. ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಅವರು ‘ನಾಳಿನ ನಾಡಶಿಲ್ಪಿಗೆ’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ – ವ್ಯಕ್ತಿವಿಕಾಸಗಳ ನಡುವಣ ದ್ವೈತ, ಸಿದ್ಧಾಂತ – ಆಚರಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಇಂದು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ, ಜನನಾಯಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಯೋಗ್ಯತೆ – ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಮೌಲಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Additional information

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ನಾಳಿನ ನಾಡಶಿಲ್ಪಿಗೆ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.