ನೆತ್ತರು – ತಾವರೆ

Book Description

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಜೈಲಿನೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಕಠಿಣತಮ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಯುವಜನರನ್ನು ದೇಶಸೇವೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯವೊಂದನ್ನು ಬರೆದರು. ’ನೆತ್ತರು-ತಾವರೆ’ ಆ ಮೂಲಕಾವ್ಯ ’ಗೋಮಾಂತಕ’ದ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯರೂಪ. ಕಾವ್ಯವೊಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿ ಭಾವಾನುವಾದಗೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಚಮತ್ಕಾರ.

Additional information

Book No

Moola

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ನೆತ್ತರು – ತಾವರೆ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *