ಗಣಪತಿ

Book Description

ಭಾರತದ ಹೊರಗೂ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿರುವ ಗಣಪತಿಯ ಹುಟ್ಟು, ವಿಕಾಸದ ಕಥೆ. ಭಾವುಕರ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಗಣಪತಿಯ ತತ್ತ್ವ, ಲಕ್ಷಣ ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನೂ, ಈ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತೆಯ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತೆಯನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಲೇಖನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ, ಗಣಪತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಾರುವ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಂಥ. ಬಹುರೂಪಿ ಗಣಪತಿಯ ಫೋಟೊ, ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಈ ಗ್ರಂಥದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.

Additional information

Book No

Published Date

Author Name

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಗಣಪತಿ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.