ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ತ, ಮಾನಸಿಕತೆ, ಕಾಲ

60.00

In stock

60.00

Description

ಭಾರತೀಯರ ಮಾನಸಿಕತೆಯ ಸಂರಚನೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಷ – ಕ್ಷಿರಣ. ಭಾರತೀಯ ಮಾನಸದ ವಿಕಾಸ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯ ನಡುವಿನ ಅಸಮತೋಲನಗಳ ಶೋಧ. ಚಿಂತನ ಜಡತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳಲು ಖ್ಯಾತ ಇತಿಹಾಸ ಶೋಧಕ, ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಚಿಂತಕ, ಧರ್ಮಪಾಲ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೊಸದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

Specification

Additional information

book-no

76

author-name

published-date

1996

language

Kannada

Main Menu

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ತ, ಮಾನಸಿಕತೆ, ಕಾಲ

60.00

Add to Cart