ಮೃಗಜಲ, ನಿಜಜಲ

Out of stock

Description

ಆರ್ಥಿಕ ವಿಕಾಸ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಬಹುದಾದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ವಿರೋಧವಲ್ಲದ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ. ಈ ಅಂತರ್ಧ್ವನಿಯುಳ್ಳ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೌಲಿಕ ಬರಹಗಳು.

Specification

Additional information

book-no

48

author-name

published-date

1983

language

Kannada

Main Menu

ಮೃಗಜಲ, ನಿಜಜಲ