ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ದೀಪಿಕಾ

120.00

Out of stock

Book Description

ಉಸಿರಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಚಲನೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕ, ರೇಚಕಗಳ ರೀತಿ ನೀತಿ, ಕಡುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರಸವಾಹಿನಿಯ ಕಲ್ಮಶ ಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಚಕ್ರಗಳೊಳಗೆ ಅದರ ಪ್ರವಹನ – ಇವೆಲ್ಲದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಕೃತಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ, ಐದು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ವಿವರಣೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲದೆ, ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳ ವರ್ಣನೆಯೂ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ನಿಷ್ಠ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಅಮೂಲ್ಯವೆನಿಸುವಂಥದು. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವರಣೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ.

ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ವಿಜ್ಞಾನವಾದ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ರೂಪವೇ ’ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ದೀಪಿಕಾ’.

Additional information

Book No

ISBN

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ದೀಪಿಕಾ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.