ಸರಳ ರಾಮಾಯಣ

30.00

Book Description

ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕಥಾನುವಾದ ಸರಳ ರಾಮಾಯಣ. ಯುಗ-ಯುಗಾಂತರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುತೂಹಲವನ್ನೂ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನೂ ಪಡೆದುಬಂದಿರುವ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಮನಃಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಆನಂದವನ್ನೂ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕೃತಿಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನೂ ಈ ಕೃತಿ ಪಡೆದಿದೆ.

Additional information

Book No

ISBN

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸರಳ ರಾಮಾಯಣ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.