ಉಬ್ಬಸ-ಆಯುರ್ವೇದದ ಪರಿಹಾರಗಳು

35.00

Book Description

’ಉಬ್ಬಸ’ ಘೋರ ಕಾಯಿಲೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅದರಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರ ವೇದನೆ ಅಸಹನೀಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಸುಲಭ, ನಿರಪಾಯಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Additional information

Book No

ISBN

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಉಬ್ಬಸ-ಆಯುರ್ವೇದದ ಪರಿಹಾರಗಳು”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.