ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಣೆ

65.00

Book Description

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧಾರ ಹಾಗೂ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಾಧನ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯದವರೆಗೆ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾರವೇ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ, ಕಷ್ಟ, ಕ್ಷುಬ್ಧ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದ ಆತಂಕದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾರವನ್ನು ನಿವಾರಣೆಗೊಳಿಸುವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೂ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಸುಧಾರಣೆಯ ಆದ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಏತಕ್ಕಾಗಿ? ಸುಧಾರಣೆಯ ವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿ? ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬರುವ ಅಡ್ಡಿಗಳೇನು? ಅವುಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಹೇಗೆ? ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬೇಕಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳೇನು? ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೂಲ ವಿಷಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ.

Additional information

Book No

ISBN

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಣೆ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.