ಸಂವಾದ

85.00

Book Description

ಅತ್ಯುನ್ನತವೂ ದುರ್ಗಮವೂ ಆದ ಧ್ಯೇಯದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಹಜ ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಸಂವಾದದ ಮಧುರ ಮಾಧ್ಯಮ. ಸಂವಾದವು ಅನ್ಯರೊಡನೆ ನಡೆಯಬೇಕು; ಪ್ರತಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನ-ಸಂಗ; ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿಚಾರ-ಸಂಗ; – ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಾದ. ದುಃಖ-ದುಗುಡಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದ್ದು ಸಂವಾದ. ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆ, ಅಹಂಕಾರ ನಿಯಮನ, ಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ಸೌಹಾರ್ದ, ದೃಷ್ಟಿವೈಶಾಲ್ಯ, ಪರಸ್ಪರ ಬಲವರ್ಧನೆ- ಹೀಗೆ ಸಂವಾದದ ಸತ್ಫಲಗಳು ಅನೇಕ. ಸಂವಾದದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸ್ವಭಾವವಾದಂತೆಲ್ಲ ಜೀವನ-ಸೌಂದರ್ಯ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಭಗವತ್-ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಮೀಪಗತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಕಾರಿಯೂ ಜೀವೋನ್ನತಿಕಾರಕವೂ ಆಗಬಲ್ಲದ್ದು ಸಂವಾದ. ಸು-ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುವುದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಂತೆ ಉಲ್ಲಾಸದಾಯಕ. ಸಂವಾದವು ಆತ್ಮದರ್ಶನದ ರಾಜಮಾರ್ಗ. ಸಂವಾದವು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ಮನಃಸ್ಥೈರ್ಯ. ಮೃದುವರ್ತನೆ, ದಕ್ಷತೆ, ನಿರ್ಭೀತಿ, ತತ್ತ್ವನಿಷ್ಠೆ, ಚಿಂತನ ಸೌಷ್ಠವ, ಪ್ರೇಮಳತೆ ಮೊದಲಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸರಸಕಥನ ಈ ಪ್ರಬಂಧಸಂಗ್ರಹ.

Additional information

Book No

ISBN

Moola

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸಂವಾದ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.