ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ

55.00

Book Description

ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗೀಗ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಗೊಂದಲಮಯ ವಾತಾವರಣ ಹರಡಿದೆ. ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿಕೆ, ಆ0ತರಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಪೋಷಣೆ – ಈ ಎರಡೂ ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೊರಗಿವೆ ಎಂದು ಬಹುಮಂದಿಯ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಉದಾತ್ತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ತರುಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯೆಂಬುದೂ ನಿಜವೇ. ಇಂಥವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಬಂಧಗಳೇ – ’ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ’.

Additional information

Book No

ISBN

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.