ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನದ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕು

60.00

In stock

60.00

Description

ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳ ಕೆಲವು ಪದರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ’ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನದ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕು’ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ.

Specification

Additional information

book-no

69

isbn

ISBN : 81-7531-008-1

moola

ಚಂ. ಪ. ಭಿಶೀಕರ್

author-name

published-date

1993

language

Kannada

Main Menu

ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನದ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕು

60.00

Add to Cart