ಶ್ಲೋಕಾರವಿಂದ

Book Description

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸರಸ್ಸಿನ ಆಳದಿಂದ ಅರಳಿ ಬಂದಿದೆ ಶ್ಲೋಕಾರವಿಂದ. ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಅರಳುವ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಧುಪುರುಷ, ವೀರಪುರುಷರ (ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು, ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೀರ ಸಾವರಕರ ಮುಂತಾದವರ) ನಾಮಾವಳಿಗಳು ಇವೆ. ಅವರು ತೋರಿದ ತ್ಯಾಗ-ಪೌರುಷಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಾಗಸದ ಅಂಗಣದಲ್ಲಾಡುವ ಹೊಂಗಿರಣ, ಕೆಂಗಿರಣಗಳ ಸುಂದರ ವರ್ಣಸಂಯೋಜನೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಪರಿಶುದ್ದ ಮಕರಂದ. ಅದರ ಸವಿ ತನುಶುದ್ಧಿಗೆ ಪೋಷಕ; ಸದ್ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕ; ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲ್ಮುಖ ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಶ್ಲೋಕಾರವಿಂದ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.