ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಿವರಾಮ ಮೂಂಜೆ

15.00

Book Description

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಧೀರರು. ಹಿಂದುಗಳ ಸಂಘಟನೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇವಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ದುಡಿದವರು. ಜನರ ಸೇವೆಯೇ ದೇವರ ಸೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಆದರ್ಶ ಹಿಂದು. ಭೋನ್‌ಸ್ಲ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಾಣಿಕೆ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಿವರಾಮ ಮೂಂಜೆ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.