ಸಿ.ಎಫ್.ಆಂಡ್ರೂಸ್

14.00

Book Description

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ರೂಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಂಡವರು ಆಂಡ್ರೂಸ್. ದೂರದೂರದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬಡವರ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ, ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ದೀನಬಂಧು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸಿ.ಎಫ್.ಆಂಡ್ರೂಸ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *