ಜಮನಾಲಾಲ್ ಬಜಾಜ್

15.00

In stock

15.00

Description

ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆದೂ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕಿದ ಹಿರಿಯರು. ಮೋಸ ಮಾಡದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿದರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದರು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆ ಸೇರಿದರು.

Specification

Additional information

book-no

465

author-name

published-date

1978

language

Kannada

Main Menu

ಜಮನಾಲಾಲ್ ಬಜಾಜ್

15.00

Add to Cart