ಜಮನಾಲಾಲ್ ಬಜಾಜ್

14.00

Book Description

ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆದೂ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕಿದ ಹಿರಿಯರು. ಮೋಸ ಮಾಡದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿದರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದರು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆ ಸೇರಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಜಮನಾಲಾಲ್ ಬಜಾಜ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *