ಕಿಶೋರಿಲಾಲ್ ಮಶ್ರುವಾಲಾ

14.00

Book Description

ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನಾರೋಗ್ಯವೇ ಒಡನಾಡಿಯಾದರೂ ಕಿಶೋರಿಲೆಲರು ದೇಶಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾದರು. ಗಾಂಧೀಜೀಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಅವರ ವಿಚಾರ ರೀತಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾದರು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆ ಸೇರಿದರು. ಇವರ ಬಾಳೇ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಪಸ್ಸು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕಿಶೋರಿಲಾಲ್ ಮಶ್ರುವಾಲಾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *