ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾವ್

15.00

Book Description

ಸರಳತೆ, ಸೌಜನ್ಯತೆಗಳ ಮೂರ್ತಿ. ದೀನರು ದಲಿತರು ಇವರ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ದುಡಿದ ಮಹನೀಯರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಇನ್ನೂ ಶೈಶವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾವ್”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.