ಪಂಡಿತ ತಾರಾನಾಥ

14.00

Book Description

ಅಸಾಧಾರಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ತಾರಾನಾಥರು ತಾಯಿಯಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠ: ತಮ್ಮದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದುಃಖ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಕೊಡುವವರು ಮಹಾ ಪುರುಷರು. ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ, ಆತ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಬಲಿಕೊಡದೆ ಬದುಕಿದರು. ವೈದ್ಯರಾಗಿ, ಸಮಾಜಸುಧಾರಕರಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪಂಡಿತ ತಾರಾನಾಥ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *