ರಾಮದಾಸರು

15.00

In stock

Compare

15.00

Description

ರಾಮಧ್ಯಾನದಿಂದ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಂತರು. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡರು, ಮಾನವ ಸೇವೆಯೇ ದೇವರ ಸೇವೆ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಳಲುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಶಾಚಿತಿಯ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದರು.

Specification

Additional information

book-no

419

author-name

published-date

1979

language

Kannada

Main Menu

ರಾಮದಾಸರು

15.00

Add to Cart