ಪಾರ್ವತಿ

15.00

Book Description

ಶಿವನ ಪತ್ನಿ. ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ತಪಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಿವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದವಳು. ಷಣ್ಮುಖ, ವಿನಾಯಕರ ತಾಯಿ. ಮಂಗಳಕರನಾದ ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕಕಲೆಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪಾರ್ವತಿ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.