ಪಾರ್ವತಿ

15.00

In stock

15.00

Description

ಶಿವನ ಪತ್ನಿ. ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ತಪಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಿವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದವಳು. ಷಣ್ಮುಖ, ವಿನಾಯಕರ ತಾಯಿ. ಮಂಗಳಕರನಾದ ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕಕಲೆಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ.

Specification

Additional information

book-no

85

author-name

published-date

1978

language

Kannada

Main Menu

ಪಾರ್ವತಿ

15.00

Add to Cart