ಪಾರ್ವತಿ

15.00

In stock

Compare

15.00

Description

ಶಿವನ ಪತ್ನಿ. ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ತಪಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಿವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದವಳು. ಷಣ್ಮುಖ, ವಿನಾಯಕರ ತಾಯಿ. ಮಂಗಳಕರನಾದ ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕಕಲೆಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ.

Specification

Additional information

book-no

85

author-name

published-date

1978

language

Kannada

Main Menu

ಪಾರ್ವತಿ

15.00

Add to Cart