ಸರಸ್ವತಿ

15.00

Book Description

ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತು ಬಂದದ್ದು ಅವಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ. ಮನುಷ್ಯರ ಕಲೆಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ ಶುಭಕಾರಕಳು. ಇವಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಖಿ ಮಹರ್ಷಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ರಚಿಸಿದ. ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿಯೇ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದಳು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸರಸ್ವತಿ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.