ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್

14.00

Book Description

ಭಕ್ತಿಪಂಥದ ಹಿರಿಯರು. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಲೆಕದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇವರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವು. ಜಾತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ದೈವಭಕ್ತರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *