ಮದುರೈ ಮಣಿ ಅಯ್ಯರ್

15.00

In stock

Compare

15.00

Description

ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತಗಾರರು. ಬಾಳಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾದರೂ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿದವರು. ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗದಂತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ eನ ಇಲ್ಲದವರನ್ನೂ ತಣಿಸುವಂತೆ ಹಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದರು.

Specification

Additional information

book-no

330

author-name

published-date

1979

language

Kannada

Main Menu

ಮದುರೈ ಮಣಿ ಅಯ್ಯರ್

15.00

Add to Cart