ಆರ್ಯರ ಆಕ್ರಮಣ : ಬುಡವಿಲ್ಲದ ವಾದ

Book Description

ಆರ್ಯರೆಂಬುವವರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆರಗಿದರು; ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅವರ ನೆಲವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು; ದ್ರಾವಿಡರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. – ಎಂಬೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಪೊಳ್ಳುತನವನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಸಹಿತ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪುಸ್ತಕ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಆರ್ಯರ ಆಕ್ರಮಣ : ಬುಡವಿಲ್ಲದ ವಾದ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *