ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

0.00

Out of stock

Book Description

ಸಿಂಧು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆರ್ಯ-ದ್ರಾವಿಡ ಜನಾಂಗವಾದದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕೃತಿಪುಷ್ಪವೇ ’ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ’.

Additional information

Book No

Moola

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *