ಮೃಗಜಲ, ನಿಜಜಲ

0.00

Out of stock

Book Description

ಆರ್ಥಿಕ ವಿಕಾಸ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಬಹುದಾದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ವಿರೋಧವಲ್ಲದ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ. ಈ ಅಂತರ್ಧ್ವನಿಯುಳ್ಳ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೌಲಿಕ ಬರಹಗಳು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮೃಗಜಲ, ನಿಜಜಲ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *