ನವನಿರ್ಮಾಣದ ಒಳಪದರಗಳು

75.00

Book Description

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕಾಣಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದೇನು ಎಂಬದರ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನವನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ. ಈ ಫಲವಾಗಿ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಶೇಖರಣೆಯೇ ’ನವನಿರ್ಮಾಣದ ಒಳಪದರಗಳು’.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ನವನಿರ್ಮಾಣದ ಒಳಪದರಗಳು”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.