ನವನಿರ್ಮಾಣದ ಒಳಪದರಗಳು

75.00

In stock

75.00

Description

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕಾಣಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದೇನು ಎಂಬದರ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನವನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ. ಈ ಫಲವಾಗಿ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಶೇಖರಣೆಯೇ ’ನವನಿರ್ಮಾಣದ ಒಳಪದರಗಳು’.

Specification

Additional information

book-no

75

author-name

published-date

1996

language

Kannada

Main Menu

ನವನಿರ್ಮಾಣದ ಒಳಪದರಗಳು

75.00

Add to Cart