ವಿಕೃತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೆಡೆಗೆ

Out of stock

Description

1978-81ರ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ’ಉತ್ಥಾನ’ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ – ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು. ವಿಕಾಸದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಹಂತ ಮುಟ್ಟಲು ಓದುಗರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪುಟಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

Specification

Additional information

book-no

72

author-name

published-date

1995

language

Kannada

Main Menu

ವಿಕೃತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೆಡೆಗೆ