ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಬರಹ

Book Description

ದಾಸ್ಯದ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯನ್ನು ಪಾರುಗಾಣಿಸಲು ಲೇಖನಿ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವರತ್ತ ಒಂದು ಇಣುಕುನೋಟ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸುವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡ ಬರಹಗಳ ಬಿಂಬ. ಅರವಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಂತೆಯೇ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಬರೆದ ಭಾರತ ಪ್ರೇಮಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಕೊಡುಗೆ ಏನೆಂಬುದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.

Additional information

Book No

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಬರಹ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *