ಯೋಗಪ್ರವೇಶ

300.00

Book Description

ಇದು ಓದಿ ಎತ್ತಿಡುವ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಮನಸ್ಸು-ಶರೀರ-ಬುದ್ಧಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಆರಂಭದ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಬಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ – ’ಯೋಗಪ್ರವೇಶ’.

ಯೋಗಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸರಳ, ನೇರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ೨೫ ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಲೇಖಕರು ಶಬ್ದರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Additional information

Book No

ISBN

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಯೋಗಪ್ರವೇಶ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.