ಗೆಲುವಿನ ಗುಟ್ಟು

50.00

Book Description

ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗಹನವಾದ ತತ್ತ್ವ-ಉಪದೇಶಗಳ ಆಗರ, ಅದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೂ ತತ್ತ್ವಗಳಿಗೂ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಎದ್ದಿದೆ, ದಟ್ಟ ಪರದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಅತ್ಯಂತ ಗಹನ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಸರಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಯ ಪರದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವೋ ಅಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತ; ಎಷ್ಟು ಉದಾತ್ತವೋ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯುಕ್ತ.

Anabolic Steroids – Types, Benefits, Athletes and steroids ,Testing for steroids, Risks is larry wheels on steroids Devs are flooding to GitLab amidst Github Microsoft acquisition rumors

Additional information

Book No

ISBN

Moola

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಗೆಲುವಿನ ಗುಟ್ಟು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *