ಪಾಂಡುರಂಗ ವಾಮನ ಕಾಣೆ

15.00

Book Description

ಹಿಂದೂಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಆರು ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿದ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಆಧಾರಗ್ರಂಥ ಬರೆದವರು. ಕಾನೂನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆಚಾರಶೀಲರಾದ ಇವರು, ಧರ್ಮದ ತಿರುಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಬದಲೆದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ನಡೆದರು. ಹಿಂದಿನ ಯುಗ-ಹೊಸ ಯುಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ’ಭಾರತರತ್ನ’ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಣೆ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪಾಂಡುರಂಗ ವಾಮನ ಕಾಣೆ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.