ಚಾಂದ್ ಬೀಬಿ

15.00

Book Description

ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಧೀರಳು. ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗಸಿನ ಆಡಳಿತವೇ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವವರ ಕಣ್ಣ ತೆರೆಸಿದಳು. ಶಕ್ತ ಮೊಗಲೆ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಅಹಮದ್ ನಗರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಳು. ತಾನೇ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಳು. ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಕಡೆಯವರ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸತ್ತಳು. ಅಹಮದ್ ನಗರ ಶತ್ರುಗಳ ವಶವಾಯಿತು.

Keirin world champion Fabian Puerta suspended after adverse analytical finding boldenone undecanoate Steroids make up nearly half of 1m medicine seizures

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಚಾಂದ್ ಬೀಬಿ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.