ಚಂದು ಪಣಿಕ್ಕರ್

15.00

In stock

Compare

15.00

Description

ಕೇರಳದ ಹಲವು ಕಥಕಳಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಟಿಕೋಟನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ನೃತ್ಯ ವಿಶಾರದರು. ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಗುರುಭಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠೆ, ಸರಳತೆ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಗಳಿಂದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

Specification

Additional information

book-no

367

author-name

published-date

1980

language

Kannada

Main Menu

ಚಂದು ಪಣಿಕ್ಕರ್

15.00

Add to Cart